На интернет страницата на Министерството на финансите са публикувани законопроекти за промени в данъчното законодателство през 2023 г: