Рубрика Програмни продукти

Актуализиран е програмен продукт „Трудови договори”, с включена номенклатура „Национална класификация на професиите и длъжностите“, в сила от 01.03.2018 г.

Рубрика Програмни продукти

01.03.2018

Източник: Интернет страницата на НАП