В рубриката „Интрастат“ – „Софтуер и ръководства за ползване“ са публикувани:

Източник: НАП