Във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ), обнародвана в  ДВ бр.12 от 08.02.2019 г., които влизат в сила от 01/03/2019 г., Ви информираме, че след 00 часа на 01/03/2019 г. информация за уведомленията по чл.62, ал.5 от КТ следва да бъде подавана към Националната агенция за приходите (НАП) съгласно новия файлов формат. Същият е публикуван на интернет страницата на  НАП, рубрика „Програмни продукти – Програмни продукти за уведомление по чл. 62, ал. 4 и по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда“. Данните за уведомления по чл.62, ал.5 от КТ, подадени след 00 часа на 01/03/2019 г. в стария файлов формат, ще бъдат отхвърляни като некоректни.

Източник: Интернет страницата на НАП