Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ информира, че след оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз (ЕС), начинът на облагане на стоките, с които търгувате и които пристигат от и пътуват за или през Обединеното кралство, може да се промени. Това най-общо означава трансфер на формалностите при Вашите сделки с Обединеното кралство от режими на вътрешобщностни придобивания и изпращания към митнически формалности по внасяне и изнасяне.

При липса на споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, с което би бил въведен преходен период до края на 2020 г. (с възможност за удължаване, предвидена в споразумението за оттегляне), считано от 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще бъде третирано за данъчни и митнически цели като държава извън ЕС.  Стоките, които се изнасят/внасят от/в Европейския съюз, ще подлежат на митническо оформяне, а стоките, които пристигат в Европейския съюз, вероятно ще бъдат обложени и с мито наред с дължимите досега данъци. Очаква се също Великобритания да въведе собствена данъчна и митническа регулация.

Какво означава оттеглянето без споразумение и какво можете да направите, за да подготвите Вашия бизнес в случай на „твърд“ Брексит, можете да научите от:

Интернет страницата на Агенция „Митници“  – Информация за бизнеса – Митническа дейност – Брекзит

Интернет страницата на НАП

Интернет страницата на Главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ – Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

На посочените интернет страници са публикувани и контактни точки, където можете да зададете Вашите конкретни въпроси.

Молим да имате предвид, че:

  • Настоящото съобщение има за цел да информира за възможни промени в режима на данъчно облагане за  конкретен кръг фирми (икономически оператори) и е съобразено с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.
  • Настоящото съобщение има препоръчителен характер и е част от информационната кампания на Европейската комисия.
  • Всеки икономически оператор самостоятелно взема решения как да адаптира бизнеса си в условията на Брекзит. Национална агенция по приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ) няма да изпращат съобщения, чрез които да изискват регистрация от икономическите оператори. Регистрациите за използване на информационните системи на двете институции се извършват по съответните процедури чрез е-порталите на НАП и АМ.
  • Към момента (25.02.2019 г.) няма решение за точния механизъм за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Вижте още: Митнически правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение  – разяснения от ЕК