Уважаеми клиенти,

Електронната услуга „Искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС“ е възстановена. Функционалността на услугата не е променена.

Националната агенция за приходите (НАП) повторно ще уведоми приходните администрации на всички държави-членки за периода, през който клиентите на НАП не можеха да използват услугата за подаване на своите искания за възстановяване на ДДС.

НАП напомня на своите клиенти, че крайният срок за подаване на искания за възстановяване на ДДС от други държави-членки на ЕС за данък, за който правото на възстановяване е възникнало през 2018 г., е 30.09.2019 г.

Поради очакваното натоварване на услугата е възможно в определени периоди да възникне забавяне в работоспособността й.

Източник: Интернет страницата на НАП