Ясна визия за бъдещето!

Днес се проведе първия по рода си Форум за ефективно лидерство на НАП. Форумът беше открит от г-жа Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП и г-жа Йорданка Фандъкова, която приветства гостите на форума и подчерта значимостта на комуникациите между институциите. Сред гостите на форума бяха заместник-министри, изпълнителни директори на държавни и публични администрации, представители на местната власт.

Под формата на дискусионни панели бяха обсъдени темите „Как да насърчим промяна в поведението на служителите в държавната администрация“ и „Как да стимулираме клиентите към активна позиция и гражданско самосъзнание“. Своя опит, добри практики и ясна визия за бъдещето на държавната администрация и нейните клиенти споделиха г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, г-н Бойко Атанасов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, г-жа Весела Караиванова, подуправител на НОИ, г-н Росен Желязков, председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

Форумът за ефективно лидерство на НАП е инструмент, чрез който държавната и местната администрация ще провокира дългосрочна промяна в поведението на служителите си, което от своя страна ще рефлектира положително на клиентите им.

Участниците в панелите се обединиха категорично около идеята, че сега е моментът, в който България има шанса да бъде позиционирана в най-добрата светлина пред Европа- в навечерието на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и да покаже, че в държавната администрация работят мотивирани и ангажирани хора, а българските граждани имат изразена активна позиция и гражданско самосъзнание.

„Вярвам, че заедно, днес ще поставим основите на ползотворна традиция- провеждане на регулярни срещи на основните институции на държавната и местната администрация, на които да дискутираме, споделяме и оптимизираме използваните от нас процеси за повишаване качеството на предлагането обслужване, мотивацията на служителите ни и обратната връзка от клиентите ни.“ каза по време на събитието изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова.

30.11.2017

Източник: Интернет страницата на НАП