Публикувани са годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък и Ръководство за попълване и подаване на декларациите с баркод по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г.

Източник: НАП