От 15 ноември НАП стартира пращане на електронни и хартиени писма до лица, които са подали ГДД по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 от ЗДДФЛ, в които при направена проверка е установено, че има липсващи данни, грешен идентификационен номер за съставителя на ГФО или пък неуточнен вид на правоотношението със задълженото лице (дали то е трудово или облигационно).

НАП подчертава, че е нужно лицата направят корекция на данните в своите ГДД, като в срок от 14 дни от получаване на електронните писма, подадат нова декларация в компетентната структура на Приходната агенция.