Информация от МТСП във връзка с месечната помощ за семейства с деца до 14 г., които учат дистанционно или не ходят на училище и на детска градина заради COVID-19 карантина: 

 1. Ако сте родител на дете, което учи от разстояние заради пандемията от COVID-19, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате
 2. Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата
 3. Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус
 4. Ще Ви помогнем да не оставате без доходи като отпуснем целева помощ
 5. Максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 610 лв., а за семейства с две и повече деца – 915 лв.
 6. Разширяваме кръга на родителите, които могат да получат средства пропорционално на дните, в които са си вкъщи поради ограничителните мерки заради COVID-19
 7. За целта:
 • Детето Ви трябва да е до 14 г.
 • Избрахме тази възраст, защото до навършването й все още децата не е добре да бъдат оставяни напълно сами
 • Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2745 лв., а на семейство с две деца – 3660 лв.
 • Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и по електронен път.
 • Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина
 • Трябва да предоставите и служебна бележка, че сте в неплатен отпуск

Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на имейл: ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване.

Образец на заявлението за помощта и примерна служебна бележка от работодател, които са публикувани на сайта на Агенцията за социално подпомагане, може да изтеглите от тук:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 2. Примерен образец на служебна бележка, издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена епидемична обстановка.

 Ако бъдете одобрени, ще получите средствата си на следващия месец. Това се прави, за да може помощта да компенсира дните неплатен отпуск, за които не получавате възнаграждение

За повече информация се обадете на колцентъра на МТСП – 080088001, или на телефонa на АСП – 0878221629

Източник: Единен информационен портал COVID 19