НАП информира, че на 17.10.2022 г. ще преустанови възможността за достъп до електронните услуги с контролиран достъп (ЕУКД) в стария портал за електронни услуги на приходната агенция. Административните органи, органите на съдебната власт и други външни институции, които по силата на нормативно изискване или сключени актове за взаимодействие между Национална агенция за приходите (НАП) и съответната организация, са ползвали предоставяните от Агенцията електронни услуги с контролиран достъп (EУКД) в стария Портал за електронни услуги на НАП, ще могат да достъпват и ползват ЕУКД чрез обновената функционалност от секция „Контролиран достъп – институции“, достъпна в новия e-Портал на официалната интернет страница на Агенцията.

За предстоящото спиране на стария портал за електронни услуги на НАП и стартиране ползването на функционалността на ЕУКД от секция „Контролиран достъп – институции“ в новия Портал за електронни услуги на НАП, Агенцията своевременно информира всички потребители на външни организации и институции, ползващи ЕУК чрез публикуване на информационно съобщение от 07.10.2022 г. на сайта на НАП.

В новата платформа за Е-услуги в обновения Портал за електронни услуги на НАП изцяло е запазена функционалността на ЕУКД, ползвани от външните институции в стария портал на НАП. Променена е само визуализацията на потребителския интерфейс.

Подробна информация за работа с функционалността на електронните услуги „Контролиран достъп – институции“ можете да намерите в „Ръководството на потребителя за работа с Портала за партньори“.

Източник: НАП