Националната агенция за приходите публикува помощен инструмент, в който са описани задължителните изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Документът за самооценка ще улесни производители, внедрители и разпространители на СУПТО при изпълнението на изискванията на Наредба Н-18.

Така нареченият Контролен лист за извършване на самооценка е създаден от експерти в НАП след поредица от дискусии с бизнеса. Помощният инструмент дава яснота на създателите на софтуер какво очаква НАП от тях, така че да се улесни процедурата по регистрацията на софтуера за продажби.

Подробна информация за проведените дискусии в работни групи по Наредба Н-18, взетите решения и дадените предложения, можете да видите в специална рубрика на сайта на НАП – Резултати от дискусии в работни групи по Наредба Н-18, в която са достъпни и пълни видеозаписи от всяка работна среща.

Източник: Интернет страницата на НАП