Със Заповед №З-ЦУ-1967 от 28.05.2021 г. на изпълнителния директор на НАП, е утвърден структуриран формат на информацията, в който от централните компютърни системи (ЦКС) на организаторите на онлайн залагания, на игри чрез други електронни съобщителни средства и на игри по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от Закон за хазарт, ще се осигурява автоматизирано подаване на данни към сървър на НАП.

Заповедта влиза в сила от 18.06.2021 г.

На 07.06.2021 г. ще бъде налична тестовата среда, необходима за извършване на тестове с новата XSD схема на файл, в който се подава информацията по чл. 8 и чл. 9, съгласно приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от Наредбата за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите.

Вижте новата XSD схема на файл, която ще е действаща от 18 юни 2021 г.