На интернет страницата на НАП е публикувано е становище за приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за вътробщностно придобиване на основание чл. 64а от ЗДДС в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително

Рубрика „Становища, указания, наръчници