Рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ е актуализирана със „Схеми е-магазини – СУПТО“ и „Разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби“.

Източник: Интернет страницата на НАП