На интернет страницата на НАП, в рубриката Интрастат – Софтуер и ръководство за ползване е публикувана новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 година. Интрастат операторите, които ползват офлайн модула МИО (Модул за Интрастат оператора), е необходимо да инсталират версията на продукта за 2021 година.