Вчера се проведе вторият „Форум за ефективно лидерство“, организиран от Националната агенция за приходите. Изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова сподели, че Форумът е най-големият за държавната администрация в сферата на управление на човешкия капитал. Участниците в него са над 100 представители на различни сфери от бизнеса, старт-ъп организации, държавната и местната администрации в България. Сред тях са министърът на финансите Владислав Горанов, кметът на София Йорданка Фандъкова, омбудсманът Мая Манолова, изпълнителни директори на компании от бизнеса. Заедно те дискутират предизвикателствата при привличането и развитието на кадри, стратегията и подходите за подобряване на атмосферата на работа и взаимоотношенията на работното място. Основен акцент е темата как лидерът е централен фактор за провокиране на ангажираност, отговорност и мотивация в служителите на всички нива в организацията. Събитието има за цел да привлече вниманието и върху темата за стила на комуникация в организациите и в обществото като цяло, стила на лидерство, създаването на положителна среда за работа и живот, развитие и израстване с цел задържане на младите хора в България.

Преди Форума изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова каза и че: “Нашата основна задача като лидери е да променяме нагласите на хората, с които работим в организациите си, към повече лична отговорност, към споделяне на мнение и към комуникация, обединяваща бизнес и администрация в общи, работещи и за двете страни идеи и проекти. За нас е  ценно да работим с личности, които търсят и намират смисъл за генериране на нови идеи и имат личен принос за развитието на средата, в която работим.“

Източник: Интернет страницата на НАП