Прекратяването на достъпа до електронните услуги на НАП предоставяни с КЕП на задълженото лице, отказ от пълномощието, както и оттегляне на упълномощаване могат да се подават по електронен път през Е-портала на електронните услуги на НАП.

Процесът е описан в правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, съгласно заповед на изпълнителния директор на НАП № З-ЦУ-415 от 18.03.2020 г.

Пълния списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, можете да видите ТУК.

Източник: Интернет страницата на НАП