От днес потребителите ще могат да подават електронно справка-декларация за прилагане на специален режим „извън Съюза“ и „в Съюза“, както и закъснели коригиращи справки-декларации по специалните режими Mini one stop shop (MOSS).

Това е възможно с внедряването на две нови услуги в Е-портала на НАП и обновяването на вече съществуващи.
Приемане на справка-декларация за прилагане на специален режим извън Съюза“ и „Приемане на справка-декларация за прилагане на специален режим в Съюза“ са достъпни с КЕП за физически и юридически лица в секция „Специални режими за облагане с ДДС – обслужване на едно гише – ONE-STOP-SHOP (OSS) в Портала за електронни услуги на НАП. Те дават възможност на регистрираните по специален режим „в Съюза“ и/или специален режим „извън Съюза“ да подават справка-декларация за данъчни периоди от 01.07.2021 г. Обновените услуги за приемане на закъснели и коригиращи справки-декларации по специалните режими на Mini one stop shop (MOSS) също са достъпни с КЕП за физически и юридически лица и се намира в секция  „Информационна система Mini one stop shop (MOSS)“. Чрез тях лицата, които са регистрирани по специален режим MOSS и/или са подали справки-декларации за дейността, извършвана преди 30 юли 2021 г., ще могат да подават онлайн коригираща справка-декларация за ДДС за данъчни периоди 01.01.2019 – 30.06.2021 до три години от изтичане на срока за това.

Източник: НАП