НАП публикува становище за прилагането на Закона за хазарта и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността на организаторите на хазртни игри и онлайн залагания. Документът е изготвен след среща на ръководството на НАП с браншовите организации, на която бяха обсъдени важни въпроси, свързани с дейността на хазартните оператори.