Представяме на вашето внимание няколко промени на сроковете, влизащи в сила от 1 януари 2018 г. :

1.    От 14 на 7 дни

Според последните промени в ЗДДС срокът за подновяване на заявлението за задължителна регистрация по закона от 1 януари 2018 г. се намалява от 14 на 7 дни. Промените се отнасят до задължителна регистрация по чл. 96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132.

2.    До 31 януари

За да използвате отстъпка по данъка за довнасяне на физическите лица по годишната данъчна декларация е необходимо да подадете годишна данъчна декларация по електронен път до 31 януари на следващата година. Така ще ползвате отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие, че нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. Същото важи и за годишните данъчни декларации по чл. 50 за 2017 г.

За сравнение, за да ползвате отстъпката преди, задължително условие беше декларацията да бъде подадена по електронен път до 31 март и данъкът да бъде внесен в редовния срок до 30 април, като максималният размер на отстъпката беше до 1000 лв.

3.    До 15 март

В срок до 15 март на следващата година е необходимо да се подаде в НАП справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Това важи и за справката за 2017 г.

До този момент срокът беше 30 април на следващата година.

4.    До 31 март

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, трябва да подадат декларация в търговския регистър до 31 март на следващата година. Същото важи и за липса на дейност през 2017 г.

5.    До 30 април

В случай, че фирмите, подаващи декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ в териториалната дирекция „Инспекция по труда“, нямат промяна в обстоятелствата, то вече не е необходимо да подават уведомление в срок до 30 април на следващата година.

Забележка: Необходимо е фирмите, регистрирани през 2017 г., да подадат декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.