На интернет страницата НАП публикува Становище относно прилагане на разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ППЗДДС в сила от 26.07.2022 г. във връзка с извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба.

Източник: НАП