В рубриката „Интрастат“, секция Софтуер и ръководства за ползване са актуализирани off-line модулът МИО и указанието за ползването на продукта.
Интрастат операторите, които използват off-line модул ИОМ (Модул за интрастат оператора) е необходимо да деинсталират МИО 2021г. и  да инсталират продукта за 2022 г.

Източник: НАП