На Интернет страницата си НАП разяснява и напомня за обстоятелства, свързани с подаване на искане за удостоверение за местно лице.