В бр. 84 от 29.09.2020 г. на Държавен вестник е обнародван Законът за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Променени са размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица.

Дневният минимален размер на обезщетението за безработица, в сила от 01.10.2020 г. се променя от 9,00 лв. на 12,00 лв. Определеният дневен максимален размер на безщетението за безработица за 2020 г. е 74,29 лв.

Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, се изплащат за срок 7 месеца /от 4 месеца се увеличава на 7 месеца/. Новият срок се прилага и за паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври 2020 г.

Целият текст може да прочетете тук.