Срокът за подаване на проектни предложения по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки “ е удължен и компаниите ще могат да кандидатстват до 20.01.2021 г. Очаквайте по-късно днес в портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/eservices.html новата електронна услуга, както и подробна информация за реда и условията на кандидатстване, която ще бъде обявена в интернет страниците на Националната агенция за приходите и ОПИК.

Вижте повече ТУК.

Източник: НАП