Публикувана е нова версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация.

Новата версия включва промени в правилата за валидация на файловете за справка-декларация за ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите, но не засяга структурата на файловете. Има промяна в структурата на файла за VIES-декларацията.

Промените при прием на справка-декларация за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларацията ще се прилагат за данъчни периоди от април 2020 г.

Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискванетогава не е необходимо да променяте използваният от Вас софтуер за генериране на справка-декларация за ДДС, дневници и VIES-декларация. НАП ще приеме и обработи подадените от Вас данни, както и до момента.

Само в случай, че Вие прилагате режима складиране на стоки до поискване е необходима промяна в използвания от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници за покупки и продажби и VIES-декларация.

Източник: Интернет страницата на НАП