На страницата на НАП е публикувано Становище относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189 б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО.
Становището може да видите тук.