На страницата на НАП е публикувано Становище за прилагането на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2020 г. Разясняват се условията по отношение на характера на дейността и по отношение на лицата, за които е приложима нормата. Становището може да видите тук.

Източник: Интернет страницата на НАП