Националната агенция за приходите засне видео насоки и разработи ръководства за работа с новия Портал за електронни услуги. Те са създадени изцяло в полза на потребителите и дават информация за възможностите за достъп и работа с обновената е-платформа, за новите функционалности и често използваните услуги.

НАП напомня, че на 17 октомври беше спрян достъпът до старата платформа, като от тази дата клиентите на приходната агенция работят само с обновения е-портал.

Поредицата от видео насоки и ръководства са публикувани в страницата Нов Портал за електронни услуги в сайта на НАП, рубриката Услуги, подрубрика Достъп до електронни услуги.

Вижте повече:

Източник: НАП