В рубриката „Законодателство“, категория  „Осигуряване – Становища, указания, наръчници“ са публикувани  Становище за прилагане на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. , както и Таблица за размера и разпределението за 2022 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.

Източник: НАП