Във връзка с поставени от организатори на хазартни игри въпроси, свързани със срока за заплащане на алтернативен данък по ЗКПО и с възможността данъкът да бъде преизчислен, предвид спирането на дейността на игрални казина и зали в изпълнение на мерките за противодействие на пандемията от COVID-19, на 7 април 2020 НАП издаде

Становище относно размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, съгласно раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО.

Източник: Интернет страницата на НАП