Таблица за размера на осигурителните вноски и разпределението между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2018 г.

Можете да видите таблицата тук.