На интернет страницата си, НАП обръща внимание, че при ползването на новата е-услуга за декларирането на данни за превози на стоки с висок фискален риск, уникалният номер на превоз (УНП), който се генерира и предоставя от системата на НАП е с валидност 14 дни.
При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на превозното средство следва да предостави и УНП.

Вижте повече за промените в ДОПК, свързани с доброволното деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск.

Напомняме Ви, че от 1 юни е активна нова е-услуга за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск, съобщават от НАП. Новата услуга е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната агенция, в група „Фискален контрол“. Освен подаване на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, клиентите могат да извършват и справка за осъществения контрол върху превоза на рисковите стоки от органите по приходите.

Новата услуга позволява попълване и подаване на данни за превоз на рискови стоки; генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП); корекция на подадени данни; подаване на уведомление за неполучена стока; подаване на уведомление за анулиране на УНП, преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП. В електронната форма на услугата потребителят има две активни опции за избор. Единият е, когато превозът започва от територията на друга държава–членка на ЕС и завършва на територията на страната, а другият – превозът започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава-членка на ЕС.

За удобство на клиентите е разработена и секция „Адреси“, която позволява редактиране на данни, които след запис се вписват автоматично в полетата за адресите за получаване/разтоварване или изпращане/натоварване на стоките. Новата услуга е с пълен и частичен достъп за всички физически и юридически лица, които са подали заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено или упълномощено лице и са избрали опцията за ползване на групата услуги „Фискален контрол“, допълват от НАП.

От приходната агенция напомнят, че редът за доброволното деклариране на данни за превози на рискови стоки, тяхното коригиране или анулиране е регламентиран в Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.

Предвид стартовия период на услугата, ще Ви бъдем благодарни, ако ни съобщите за възникнали технически проблеми при функционирането на отделните елементи от системата. Нашата цел е новата услуга да функционира безупречно и да я развием още по-добре. Вашите отзиви и предложения изпращайте на адрес fisc.control@nra.bg.

Повече за стоките с висок фискален риск или действията на органите по приходите може да намерите в рубриката „Фискален контрол“ на сайта на НАП. Допълнителна информация клиентите на администрацията могат да получат от Информационния център на НАП на 0700 18 700 0700 18 700, както и от звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на fisc.control@nra.bg.