На интернет страницата си НАП информира, че е възстановена работоспоспобността на електронната услуга за приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната към друга държава членка на ЕС (VAT Refund).

Източник: НАП