Публикувана е нова версия 10.02,  заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация  и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Новото във версията се изразява в отстраняването на грешки от предходната версия.

Източник: НАП