Всеки, който се занимава с бизнес, трябва да е запознат с концепциите за активи и пасиви, приходи и разходи. Ако вашият бизнес беше жив организъм, това биха били жизнените му признаци. Активите и пасивите са основните елементи на финансовото състояние на вашата компания. Приходите и разходите представляват потока на пари.

Счетоводните стандарти определят актив като нещо, което вашата компания притежава, което може да осигури бъдещи икономически ползи. Инвентар, земя, сгради, оборудване, акции, облигации, техника – всичко това са активи. Активите трябва да отговарят на две изисквания: да имате контрол върху тях и да са бъдещ икономически просперитет.

Да речем, че сте сладкар. Бизнесът ви се разраства и вие имате нужда от нова, по-модерна фурна с повече функции. Теглите 2000 лв. заем и си я купувате. След като я придобиете можете да я продадете, да печете каквото пожелаете в нея, което значи, че имате пълен контрол върху фурната. С новата си придобивка вече може да се развихрите в кухнята и да предлагате невероятни сладки, които пък от своя страна ще привличат повече клиенти и съответно повече приходи. Това определено води до финансов просперитет, нали? Тъй като фурната ви е част от оборудването, минава към графа активи.

Пасивите са задълженията на вашата компания – или пари, които трябва да бъдат платени, или услуги, които трябва да бъдат извършени. Тоест заемът от 2000 лв. за фурната минава към графа пасиви.

Показател за успешен бизнес е този, който има висок дял на активите към пасивите, тъй като това показва по-висока степен на ликвидност. Това означава, че разполага с ресурси за изпълнение на задълженията си. От друга страна, компания, чиито пасиви надвишават нейните активи, вероятно е в затруднение.

Активите и пасивите се отчитат в баланса. Активите отиват от едната страна на листа, пасивите от другата. „Балансът“ е фактът, че общата стойност на активите на компанията винаги се равнява на общата стойност на пасивите, плюс общия капитал на собствениците.

Много предприемачи бъркат активите и пасивите с прихода и разхода. Приходите са пари, които вашата компания печели от извършване на бизнес. Те са това, което получавате от клиенти, които купуват вашите сладки например. Разходите са парите, които инвестирате, за генериране на тези приходи. Съставките, които купувате за приготвяне на сладки, заплатите, които плащате на служителите си, наема и комуналните услуги, които плащате за вашия магазин – това са все разходи. За да остане жизнеспособна, приходите на компанията трябва да надвишават нейните разходи.

Гарантирайте успеха на вашия бизнес! Доверете се на експертните счетоводни услуги, които Корект Акаунт Консулт предлага.