Допълненa е рубриката за често задавани въпроси, свързана с осигуряването на подкрепа чрез оборотен капитал за МСП. В нея може да видите допълнени отговорите на въпроси, свързани с трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал, както и тези, отнасящи се до отчитане на дейността на туроператори или туристически агенти.

Източник: НАП