Много хора са готови да се възползват от възможността да експлоатират дадена компания за пари. Измамата с фактури е много по-често срещана, отколкото си мислите и е един от най-популярните методи за лесно сдобиване с пари. Измамникът научава малко за човека или бизнеса, от които иска да извлече средства, включително тяхното местоположение и партньорите, с които работи. Тогава мошениците се представят за доставчици и ви изпращат заявка за средства. В повечето пъти случаите са „спешни“: „Фактурата е просрочена с 90 дни, платете сега, за да избегнете предприемането на съдебни действия.“ За голяма изненада, доста хора се хващат на тази измама и реално плащат тези фактури.

Знаете ли, че според проучвания за изминалите две години във Великобритания малките и средни предприятия са изгубили близо 9 милиарда паунда, вследствие на измами с фалшиви фактури. Именно затова е много важно да подсигурите вътрешни процеси за предотвратяване на потенциални измами.

Какво можете да направите, за да се предпазите от тези неприятни ситуации? Като професионалисти в счетоводното обслужване, Корект Акаунт Консулт ви предлага няколко полезни съвета:

  1. Образовайте себе си и персонала си

Много е важно да образовате себе си и персонала си, най-вече счетоводния отдел. Информирайте ги за всички възможни начини за измама с фактуриране и ги насърчете внимателно да преглеждат фактурите за плащане. Подчертайте, че скоростта на работа не е от такова значение стига да се избегнат такива недоразумения. Създайте правила, които да уточняват как точно да проверявате фактурите преди да ги платите. Ако имате изградена бонусна система, обвързана с плащането на фактури, помислете за промяна, за да намалите честотата на измамите.

  1. Проверявайте детайлите

Проверете дали фактурата има легитимна дата, адрес, номер на банкова сметка и всякакви други детайли. Cравнете я с получените предишни фактури, за които знаете, че са истински – по-специално данните за банковата сметка, използваната формулировка и логото на компанията. Лесно е да направите една бърза проверка в търговския регистър, за да се уверите, че доставчикът е реален.

  1. Бъдете предпазливи с обявяването на лична информация във виртуалното пространство

Помислете за премахване на информация от вашите собствени уебсайтове , която може да улесни измамниците да разберат с кого работите.

Ако имате съмнения относно заявка, направена по телефона, попитайте обаждащия се дали можете да им върнете обаждане. Препоръчително е също всеки месец да провеждате одит на сметките си.

Не забравяйте, че измамниците са креативни и постоянно измислят нови методи, с които да ни заблудят. Бъдете нащрек.