Говорителят на НАП Росен Бъчваров представи въпросник, разработен от НАП, свързан с Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Файлът с въпросите и отговорите можете да изтеглите от тук.

Източник: Интернет страницата на НАП