Поддържането на висок паричен поток в бизнеса е един от най-важните приоритети за всеки. Имайки това предвид, повечето от компаниите отварят вратите си за онлайн плащания. Те помагат да се спести време и да се намалят усилията и напрежението на клиентите.

Както знаем, на този етап при действащата нормативна уредба, при онлайн плащания с дебитни и кредитни карти съществува задължение за издаване на касов бон от търговеца. В тази връзка, НАП предвижда при този вид плащания да не се изисква издаването на фискална касова бележка и съответно наличието на касов апарат. Предвижда се отчитането на оборота да става от софтуера, който генерира електронната касова бележка, а не чрез използването на познатите ни касови апарати. По този начин бизнесът значително ще се облекчи и същевременно НАП отново ще получава нужната информация, касаеща оборотите. Единственото условие при онлайн търговията е, ако търговецът реализира продажби през няколко сайта, всеки от тях да бъде регистриран поотделно в НАП.

Тази промяна би облекчила и собствениците на фирми в туристическия сектор. Както знаем, повечето от разплащанията в този сектор стават именно чрез използването на банкови карти. Автомивките, които работят с жетони, ще имат вградено фискално устройство, което предава данните на НАП, а за клиента ще има видим екран.

От 2-ри юли отпадна и задължението за водене на книги за дневните финансови отчети. Това обаче продължава да е задължение за бензиностанциите с електронни системи за фискална памет. Предвижда се да отпадне и задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от касовите апарати, като е въведено изискване дневният отчет да се генерира автоматично от фискалното устройство с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, в който има реализирани продажби.

Електронната система за плащане работи значително за подобряване на бизнеса и оптимизиране на работния процес, като същевременно може да ви спести време, пари и излишна документация. Това улеснение би довело до ръст на продажбите и просперитет за малкия и среден бизнес.

Екипът на Корект Акаунт Консулт може да ви предложи отлични счетоводни услуги.