С цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство, НАП разработи и публикува в рубриката „Законодателство“ Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.