С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размера на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквестируеми доходи.

От 09.04.2020 запори ще се налагат върху доходи от трудово или служебно правоотношение, пенсия и др., надвишаващи в общ размер минималната работна заплата от 610 лв., а не както досега за суми над 250 лв.

При наложен преди 09.04.2020 г. запор върху трудово възнаграждение, пенсия, стипендия или обезщетение по трудово правоотношение, или при запор на сметка, по която тези доходи постъпват, третото задължено лице – работодател, НОИ, банка и др., е удържал до 08.04.2020 г. разликата над 250 лв. от месечното трудово възнаграждение, пенсия, стипендия на длъжника.

По време на действие на извънредното положение е спряно принудителното изпълнение за събиране на публични задължения, като за периода на спирането се начисляват лихви, напомнят от Национална агенция за приходите. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове.

Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП – https://nap.bg/page?id=762.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни, на цена според тарифите на съответния оператор.

Източник: Интернет страницата на НАП