НОИ информира, че териториалните поделения на Института ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 27 ноември тази година вкл.

28 ноември е последната дата, когато лица имат възможност да постъпват в изпълнителите на дейността.

През 2017 г. програмата започна на 3 април, като за финансирането й е отделен финансов ресурс в размер на 20 103 061 лв. Понастоящем са издадени 45 700 удостоверения и се очаква от паричната помощ за профилактика и рехабилитация до края на програмата да се възползват още 1 500 души.

13 Ноември 2017

Източник: Интернет страницата на НОИ