Основно преструктурият сайт на НАП ще е достъпен от 16,00 ч. днес, 7 април.  Проектът е съвместен между Националната агенция за приходите и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), като порталът използва инфраструктура и софтуер на ДАЕУ. Новият сайт е основно преработен, отчитайки потребителските нужди и предпочитания, заедно с напълно нов визуален дизайн. Мнения, впечатления и препоръки от работата си със сайта изпращайте на prd@nra.bg. В канала на НАП в Youtube може да видите и видео презентацията на новия сайт на НАП.

През юли 2021 г. ще бъде внедрен и напълно новият портал за електронни услуги на НАП.

Източник: НАП