ДАНС публикува на сайта си примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на дейността на лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси /дейност на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпиране на пари/.

Предвид това, в качеството си на задължени лица по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, в срок до 21.08.2020 г., счетоводните предприятия следва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Примерните правила можете да видите ТУК.

Правилата са изготвени от работна група от представители на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия и Института на професионалните счетоводители в България. Тези правила не са относими към дейността на други лица по чл.4 от ЗМИП и не следва да бъдат приемани за еквивалентни и приложими, за която и да е от останалите категории лица по чл. 4 от ЗМИП. Наличието на тези правила на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ не е основание за буквалното им копиране и прилагане в дейността на други лица по чл. 4 от ЗМИП, различни от лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП.

Източник: ДАНС