Знаете ли, че 90% от хартиените касови бележки попадат директно в кошчето за боклук?!

Според скорошно проучване, проведено в САЩ, всяка година се изсичат близо 10 милиона дървета и се изразходват около 80 милиарда литра вода, за да се покрие нуждата от малките правоъгълни листчета в страната. В допълнение, при изработката на касовите бонове в САЩ се отделя 6 милиарда въглероден диоксид, а над 340 милиона тона е теглото на всички изхвърлени касови бележки.

Шокиращата статистиката е част от доклад на Green America – водеща американска организация за устойчиво развитие чрез зелена икономика. Именно по нейна идея в Калифорния е предложен закон за въвеждане на забрана за използване на хартиени касови бонове и заменянето им изцяло с електронни бележки. Ако законът бъде приет, от 2022 г. всички бизнеси в щата Калифорния ще бъдат задължени да издават касови бележки дигитално, освен ако клиентът не поиска хартиено копие.

*Гореспоменатите факти са част от статистическо проучване, проведено в САЩ, и не включват други страни.

Автор: Ана Петрова