Основна дейност на фирмата ви е продажба на различни видове хранителни добавки, вафли и енергийни напитки с различен асортимент, които имат на опаковката указан срок на годност от производителя. След изтичане на срока на годност се налага бракуване на посочените артикули. Възникват въпросите:

  1. Как следва да бъде оформен документално бракът?
  2. Какво е данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на брака на артикулите с изтекъл срок на годност?
  3. Тъй като фирмата ви е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и съответно сте ползвали данъчен кредит при закупуване на артикулите с изтекъл срок на годност, следва ли при бракуването им да бъде начислен данък върху добавената стойност?

ОТНОСНО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА БРАКА

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона…