Собственик сте на фирма и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Извън дейността на фирмата, като физическо лице сте извършили услуга на друга фирма, с която сте сключили граждански договор по повод осъществяване на услугата.

Във връзка с тази ситуация си задавате следните въпроси:

  1. Относно сумата, която ще бъде изплатена по гражданския договор кой и какъв документ следва да издаде?
  2. Трябва ли и кой трябва да подаде декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?

И всички тези въпроси са породени от факта, че вие като физическо лице, осъществяващо услугата по граждански…