Изпълнявате длъжността управител във фирма, за което получавате възнаграждение въз основа на сключен договор за управление и контрол. Същевременно започвате работа по трудово правоотношение в друга фирма. Възнаграждението по договора за управление и контрол е 2800 лева, а по трудовия договор – 2000 лева. И тъй като сте наясно, че не можете да се осигурявате на сума, превишаваща максималния осигурителен доход, който за 2019 г. е 3000 лева, възниква ви следния въпрос:

ТЪЙ КАТО ДОГОВОРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ Е СКЛЮЧЕН ПРЕДИ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, ТО МОГА ЛИ ДА СИ ВНАСЯМ ОСИГУРОВКИТЕ ПЪРВО ПО ТОЗИ ДОГОВОР, А С ЧАСТ ОТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ПО ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОСИГУРИТЕЛНИЯТ ДОХОД ДА СЕ ДОПЪЛНИ ДО МАКСИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД!?

Ясно е, че доходът, върху който се осигурявате не може да превишава максималния осигурителен доход в размер 3000 лева. Сега да видим…